Dit informatieblad van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan in welke gevallen en op welke manier windturbines en windparken worden voorzien van markering en obstakellichten, om zo de luchtvaartveiligheid te vergroten. Het is van toepassing op windturbines en windparken op het vasteland van Nederland, de Waddenzee, het Markermeer, het IJsselmeer en Zeeuwse wateren.