De KNVvL heeft een informatieblad over de uitvoering van "Introductievluchten" ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit informatieblad komt als een volledige verrassing voor de sector en wijkt af van de geest van regelgeving zoals die door EASA is gepubliceerd. Het is onduidelijk of het een richtlijn of wetgeving betreft, maar hoe dan ook zouden deze richtlijnen ernstige beperkingen geven voor de promotie van de luchtsport en daarmee het voortbestaan. Er is immers geen beter middel om mensen enthousiast te maken voor een luchtsport dan iemand het zelf te laten ervaren. Dit gebeurt al vele jaren én bovendien veilig. De luchtsporten die het betreft zijn zweefvliegen, ballonvaren, motorvliegen en parachutespringen. De KNVvL zal samen met AOPA ernstig bezwaar aantekenen bij ILT.

Bestand Type Grootte
Informatieblad introductievluchten ILT pdf 93,305 KB