Veel te vroeg is op 29 oktober 2023 Emmie Constandse overleden.

Emmie is in 1991 begonnen met parachutespringen op Soulac (Frankrijk), en later doorgegaan op vliegveld Hilversum. Waar haar springcarrière qua aantallen (250 sprongen) relatief bescheiden was, is haar inzet voor de sport des te groter geweest. Juist toen ze zelf al niet meer sprong, heeft ze zich in verscheidene rollen onuitputtelijk ingezet voor het parachutespringen in het bijzonder en luchtsport in het algemeen.

Bij haar eigen club, Parachutistencentrum Midden Nederland (PCMN/Skydive Hilversum), was ze voorzitter van 2013 tot 2021. Behalve het dagelijks besturen van de club heeft ze zich hard gemaakt voor verruiming en behoud van het luchtruim en voor toenadering tot de beleidsmakers gericht op behoud van ruimte voor de luchtsport. Het tweejaarlijkse hoogte-evenement, onmisbaar voor de (financiële) gezondheid van de club, is ook grotendeels aan haar te danken. Verder stond ze bekend om het helpen van beginnende springers en is ze enkele jaren lid geweest van het bestuur van vliegveld Hilversum. De laatste jaren had ze minder tijd voor de club, vanwege mantelzorg voor haar moeder.

Ook bij de KNVvL heeft ze verschillende rollen vervuld. Zo was ze sinds 2013 lid van de Ledenraad, het hoogste orgaan van de KNVvL, en was zij enkele jaren prominent lid van de Financiële Commissie, die de ledenraad adviseert over de financiën van de KNVvL.

We zullen Emmie allemaal herinneren als een zeer betrokken persoon, iemand die recht door zee ging, die zei waar het op stond, die vasthoudend was en vooral heel erg oplossingsgericht en met de focus op verbetering van de toekomst. Als er een conflict was of dreigde, wilde ze meewerken aan een oplossing, voelde ze heel goed aan hoe de belangen lagen en hoe ze betrokkenen de juiste richting op kon wijzen. Als Emmie zich ergens voor inspande, wist ze waar ze het over had, liet velen de ruimte om zichzelf te zijn en inbreng te hebben, maar dwong ze door haar kennis, ervaring en statuur zo veel respect af dat een oplossing altijd werd bereikt.

De parawereld in het bijzonder en de KNVvL zullen haar herinneren als iemand die zich onverdroten inzet met alle liefde die zij in zich had.

Op 6 november zouden we afscheid nemen van Emmie als lid van de Ledenraad: dat zou de laatste vergadering in die rol voor haar zijn, na 8 jaar lidmaatschap was ze niet herkiesbaar. In plaats daarvan namen we op diezelfde dag voorgoed afscheid van Emmie bij haar uitvaart.

Emmie, bedankt voor je tomeloze en belangeloze inzet. Fly free.