Gewijzigde luchtruimclassificatie TMA’s nabij Lelystad

Na nauwe samenwerking met de KNVvL hebben LVNL, CLSK en IenW het proces dat doorlopen moest worden om meer ruimte te creëren voor de GA afgerond. Dat heeft geresulteerd in een regeling waarbij tijdens de inregelperiode teruggeschakeld wordt naar luchtruimklasse E in de hierna genoemde TMA’s.

Vanaf 1 april 2020 gaan dus enkele Lelystad en Nieuw Milligen TMA’s van klasse D naar klasse E luchtruim op het moment dat Lelystad Arrival niet beschikbaar is. Op het moment dat Lelystad Arrival wel beschikbaar is (van 18.00 uur tot 22.00 uur lokale tijd) blijven de betreffende TMA’s luchtruimklasse D. Deze wijziging geldt vanaf 1 april 2020 tot een nader te bepalen datum.

De wijziging heeft betrekking op de volgende TMA’s:

  • Lelystad TMA 3, 4 en 5
  • Nieuw Milligen TMA B, C2 en E tussen FL055 en FL065.

Lelystad TMA 1 blijft klasse A, Lelystad TMA 2 en Lelystad CTR blijven klasse D.

Bestand Type Grootte
Staatscourant 18618 pdf 400,795 KB