De KNVvL heeft samen met haar GA partners AOPA en NACA de laatste hand gelegd aan het GA Position Paper 2020 - 2050. Dit paper is een visiedocument opgesteld in het kader van de landelijke luchtvaartnota 2020-2050 zoals die dit najaar aan de tweede kamer ter goedkeuring zal worden toegestuurd.

In ons GA-paper wordt de rol en het belang van GA, waaronder natuurlijk alle KNVvL luchtsporten nader toegelicht. Dit alles binnen de huidige en toekomstige maatschappelijke, milieutechnische en politieke kaders. Uiteraard bevat dit paper ook aanbevelingen aan de opstellers van de luchtvaartnota. GA is algemene luchtvaart en niet-kleine luchtvaart en omvat een zeer grote hoeveelheid en diversiteit luchtvaartuigen en vliegbewegingen. Ook kan de grote commerciële luchtvaart niet voortbestaan zonder GA.

KNVvL is ook betrokken in het overlegproces bij het opstellen van de luchtvaartnota in de zgn. klankbordgroepen. Meer informatie over de luchtvaartnota alsook de luchtruimherziening 2023 is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Bestand Type Grootte
General-Aviation-Position-Paper-2019-final pdf 1,537 MB