Op vrijdag 27 maart is het ministerie van Economische Zaken met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) gekomen. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.Lees voor meer informatie ook het bericht van NOC*NSF.

Sommige SBI-codes zijn uitgesloten, zoals 'Personentransport door de Lucht' en 'Overig Sport- en Recreatieonderwijs'. Terwijl 'Overig Buitensport' weer wel onder de regeling valt. De ballonvaarders en sommige scholen voor bijvoorbeeld schermvliegen vallen buiten de boot. Dit kan natuurlijk niet.

De KNVvL is aangesloten bij MKB-Nederland en uiteraard bij NOC*NSF. Bij beide organisaties hebben we dit probleem inmiddels besproken. Doel is om gezamenlijk richting de overheid te treden en hier verandering in te brengen. Het is als bedrijf of organisatie ook mogelijk een melding te doen bij de overheid als blijkt dat je bent ingedeeld bij de KvK onder een SBI-code die op de lijst ontbreekt waar de regeling voor geldt. We adviseren je om het formulier in te vullen.