Op de vergadering van de Ledenraad van de KNVvL afgelopen woensdag 28 juni zijn het financieel jaarverslag en het jaarverslag van 2022 goedgekeurd. Op de pagina Documenten kun je het jaarverslag en het financieel jaarverslag met de controleverklaring van onze accountant Confirm downloaden.