Je bent beoefenaar van de luchtsport of op een andere manier actief in de Kleine Luchtvaart / General Aviation. Je hebt vast wel eens een incident meegemaakt waarbij de veiligheid in het geding was.

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar de bereidheid om dergelijke voorvallen te melden.

Melden kan op allerlei manieren en het heeft één gemeenschappelijk doel: leren van incidenten en aan de hand daarvan de veiligheid verbeteren. Het ABL zou graag willen weten of en wanneer je voorvallen meldt, waar je deze meldt en wat je beweegredenen achter het wel of niet melden zijn.

Daarvoor heeft ABL in samenwerking met KNVvL en AOPA een vragenlijst opgesteld. Met jouw antwoorden op deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in het meldgedrag binnen de General Aviation. Bovendien willen we met dit verbeterde beeld de mogelijkheid en wijze van melden aanpassen. Dit om de veiligheid in de luchtvaart nog meer te verbeteren.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten, afhankelijk van je antwoorden. De vragenlijst werkt het beste op een tablet of pc. Het ABL verwerkt je deelname en antwoorden anoniem.

Help mee de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren en vul de enquête in! Je vindt de lijst via deze link: https://www.formdesk.com/minienw/GeneralAviation

Alvast hartelijk dank voor het invullen!