LUCHTVAARTKENNIS No.1 2022

Inmiddels is het eerste nummer van Luchtvaarthistorisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS van 2022 (de 72ste jaargang) uit, dat wordt uitgegeven door de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis.

In dit nummer aandacht voor de geschiedenis van de luchtmacht van Communistisch China in een artikel van Arno Landewers. De ontwikkeling van de in 1949 opgerichte Rode luchtmacht werd sterk beïnvloed door de ideologische en politieke lijnen die de Chinese machthebbers volgden. Hierbij werden perioden van het zoeken van steun bij de Sovjet-Unie afgewisseld met isolationisme en zelfs toenadering en samenwerking met Europese landen en de Verenigde Staten. Die kortstondige samenwerking met het westen gaf een belangrijke impuls aan de Chinese luchtvaartindustrie en luchtstrijdkrachten waardoor er nu, met enige horten en stoten, capabele militaire vliegtuigen uit de Chinese vliegtuigfabrieken rollen. Door de steeds nadrukkelijker en zelfbewuste houding van China, zowel economisch als militair, beschouwd de Verenigde Staten het land inmiddels als de belangrijkste opponent.

De Duitse inval in West-Europa op 10 mei 1940 ging gepaard met zeer grote activiteit in de lucht. De Duitse Luftwaffe was oppermachtig. Hoewel, er was één klein front, waar de Duitsers naar verhouding behoorlijke verliezen leden, in het grensgebied van Frankrijk en Zwitserland. Duitse vliegtuigen namen soms de kortste weg naar huis via Zwitserland, maar die kortste weg bleek al snel niet de veiligste te zijn. Frits Gerdessen beschrijft de confrontaties tussen de Luftwaffe en de Zwitserse luchtmacht in mei en juni 1940.

Verder in LUCHTVAARTKENNIS 2022-1 een artikel over de Antwerpse kunstenaar Panamarenko, die in 1971 met een zelf gebouwd luchtscheepje vanuit Antwerpen naar Arnhem wilde vliegen, later meedong naar de door de Britse industrieel Henry Kremer uitgeloofde geldprijs voor het eerste door menskracht aangedreven vliegtuig (in 1978 gewonnen door Paul MacCready) en diverse (niet luchtwaardige) vliegtuigen construeerde, waarvan enkele een opvallend modern uiterlijk hebben.

Tot slot beschrijft Harm Hazewinkel enkele na de eerste wereldoorlog ontworpen driedekkers, in het eerste deel van een serie over dit onderwerp.

In de vaste rubriek “In model” bespreekt Paul Beukema de bouw van een model van de Fokker F.VIIa/3m zoals deze meedeed aan de Ford Reliability Tour in 1925.

Interesse?

Voor abonnementen op LUCHTVAARTKENNIS (EUR 37,- per 4 nummers) of lidmaatschap van de afdeling (inclusief een abonnement op het tijdschrift Verenigde Vleugels): www.luchtvaartkennis.net of www.knvvl.nl