Goed nieuws voor de eigenaren en clubs van luchtvaartuigen onder de 2.730 kg MTOW. De EASA committee heeft de plannen voor Part M light aangenomen waardoor er versimpelde regelgeving voor het onderhoud van lichte luchtvaartuigen van kracht gaat worden.

De KNVvL heeft hier de afgelopen twee jaar hard aan meegewerkt en eindelijk is het plan er nu door. Voor de concrete invulling en invoering staat 2 jaar, wij houden u op de hoogte!

Vragen of reacties?
Stuur een mail naar [email protected].