Om als piloot deel te nemen aan een luchtvaartvertoning moet de piloot in het bezit zijn van een zogenaamde Display Authorization (DA) voor de betreffende categorie luchtvaartuigen. De KNVvL verzorgt de verkrijging, uitgifte en verlenging van deze DA bevoegdheden conform de Rules and Regulations for Display Authorisation and Display Authorisation Evaluators. Binnen de KNVvL is de Display Authorisation Commission (DAC) aangesteld. De DAC is verantwoordelijk voor het up to date houden van de Rules and Regulations, beoordeelt bijzondere aanvragen voor DA en stelt de Display Authorisation Evaluators (DAE) aan. De DAE zijn belast met het ter plekke beoordelen van de kandidaten ter verkrijging van een DA of de verlenging hiervan.

Op zaterdag 18 mei 2024 werd er op het Bondsbureau van de KNVvL in Woerden het eerste seminar georganiseerd voor alle DA houders. De organisatie was in handen van de DAC onder leiding van Stephen van Dijck.

Onder de DA-houders waren ook twee zweefvliegers en een ballonvaarder, wat de diversiteit binnen de sector onderstreept. De status en de ontwikkelingen rondom de DA passeerden de revue, waarbij kwaliteit en borging van het proces uiteraard belangrijke thema's zijn. Ook gaf voormalig KLu F-16 display vlieger Ralph Aarts van de DAC een interessante presentatie over Dissimilar Aircraft Displays. Benadrukt werd dat veel van de verstrekte informatie ook bruikbaar is voor ander display flying, zowel single ship als in teamverband.

Al met al was het een zeer informatieve seminar die zeker een vervolg zal krijgen. Het bijwonen van een seminar is ook onderdeel van de verlenging van een Display Authorization.