Uit analyses van DFS (Deutsche Flugsicherung ofwel de Duitse Luchtverkeersleiding) is gebleken dat het naleven van de procedures bij het binnenvliegen van de TMZ's (Transponder Mandatory Zones) niet voldoende wordt gevolgd. Het gaat dan met name om het voeren van de juiste transpondercode en op de betreffende frequentie uitluisteren. Het DFS verzoekt vliegers om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Hieronder tref je de originele verordening van DSF. Deze verordening is in werking sinds 23 maart 2023.

Bestand Type Grootte
NFL 2023 1 TMZ VFR verfahren 23 03 2023 pdf 336,878 KB