In 2020 is Europese verordening 2020/723 ingevoerd. In deze verordening wordt beschreven hoe je een brevet dat je buiten de EU hebt gehaald, kunt omzetten naar een EU-brevet. Dat geldt ook voor vlieguren in het buitenland die je hebt gemaakt voor je buitenlandse vliegopleiding. Er wordt in de verordening alleen geschreven over PPL-brevetten en bijvoorbeeld niet over de conversie van een CPL. De verordening wordt hierop aangepast.

Informatieblad aangepast

Vooruitlopend daarop is het informatieblad gewijzigd waarbij de conversiemogelijkheden die al in voorgaande versies van het informatieblad waren opgenomen weer zijn teruggeplaatst. Ook zijn er een aantal verduidelijkingen aangebracht in het informatieblad. Onderstaand kun je het nieuwe informatieblad lezen en een versie die de wijzigingen inzichtelijk maakt.