Zoals al eerder door de KNVvL vermeld wordt er momenteel door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie i.s.m. LVNL, CLSK en MUAC aan de herziening van het Nederlandse luchtruim gewerkt. Ten behoeve van de besluitvorming in 2020 wordt een Plan-MER voorbereid waarin beschreven staat op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen voor de leefomgeving. De eerste stap bij de Plan-MER is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin is opgenomen wat de scope van de luchtruimherziening is, welke varianten er worden onderzocht en op welke criteria deze worden getoetst.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau zienswijzen indienen

De NRD is te vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening (en dan klikken op fase 1). T/m 7 oktober 2019 kunnen er zienswijzen worden ingediend. Uiteraard zal de KNVvL als overkoepelende organisatie dit doen, maar ook KNVvL-clubs en leden wordt aangeraden om te reageren. Zeker omdat in de NRD de lokale impact wordt verwerkt. Na sluiting van de termijn zal het ministerie de ingekomen zienswijzen analyseren, met een reactie komen en deze betrekken bij het opstellen van de Plan-MER. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.luchtvaartindetoekomst.nl.