Onlangs heeft het Hoofdbestuur van de KNVvL nieuwe leden benoemd binnen de Display Autorisations Commission, oftewel de DAC. De uitgifte van Display Authorisations (DA) is ondergebracht bij de KNVvL. De DAC is met name belast met de aanstelling en beoordeling van DAE (Display Authorisation Evaluators), DA beleid, het organiseren van DAE seminars en ook de organisatie van reguliere seminars voor DA houders.

De DAC commissieleden zijn:

Stephen van Dijck, Voorzitter
Ralph Aarts
Wandert Brandsen
Robert van Diemen