Alle brevethouders in Nederland die in de database van het KIWA staan hebben een brief van ILT ontvangen. Binnen de taskforce Airspace Infringements is uitvoering gegeven aan het belang van communicatie naar alle brevethouders. Immers, niet alle brevethouders zijn lid van een belangenorganisatie of lid van een club en worden daardoor niet bereikt met relevante informatie via deze kanalen.

ILT heeft tevens een convenant gesloten met LVNL om Airspace Infringements (AI) te delen. Met deze informatie heeft ILT de mogelijkheid contact op te nemen met de vlieger die een AI heeft begaan, dan wel handhavend op te treden. Dat geldt ook als een vlieger niet de transpondercode 7020 voert en niet bereikbaar is voor Amsterdam Information.

Hieronder kun je de brief van het ILT in zijn volledigheid nalezen.

Bestand Type Grootte
Brief ILT inzake TMZ Schiphol pdf 1,5 MB