TUC-meeting

Woensdag 11 mei was er een TUC-meeting (Technical User Consultation) bij het KNMI in de Bilt. Vorig jaar kon deze bijeenkomst niet doorgaan door Corona. Wij waren dit jaar goed vertegenwoordigd vanuit het verenigingsbureau en de afdelingen Zweefvliegen, Ballonvaren en Paramotorvliegen.

Modernisering KNMI

Bij het KNMI is de IT de afgelopen tijd flink gemoderniseerd en ze zijn hier nog steeds mee bezig. Ook gaat het KNMI samenwerken met Denemarken, Ierland en IJsland. De zogenaamde 'Supercomputer' - een computer die weermodelberekeningen doet - zal worden vervangen door een nog veel sterkere computer die in IJsland komt te staan. De broodnodige koeling van het systeem is daar van nature aanwezig en dat is natuurlijk goed voor de verduurzaming.

Onze wens: een laagdrempelige app

Een van onze grote wensen is de ontwikkeling van laagdrempelige app voor weersinformatie. Een app waarin je alle gegevens die het KNMI verzameld terug kunt vinden. Die wens wordt door het KNMI gedeeld en er wordt hard aan gewerkt.