De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Verenigingen of Stichtingen die nu een aanvraag willen doen, moeten in de nieuwe BOSA-regeling zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat. Onderhoudsstichtingen die enkel voor dat doel zijn opgericht kunnen de aanvraag niet langer doen. Wel kan een van de clubs dat namens een collectief doen.

Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor meer informatie.