Belastingdienst intensiveert toezicht op verenigingen

Vanaf dit jaar gaat de Belastingdienst intensiever controleren of sportverenigingen belastingplichtig zijn. Eerder dit jaar heeft KNVvL-directeur Ronald Termaat een bijeenkomst hierover bezocht die door NOC*NSF en de Belastingdienst werd georganiseerd. Daaruit bleek niet alleen dat besturen vaak niet weten dat ze mogelijk belastingplichtig zijn, maar ook dat clubinformatie vaak verloren gaat, door bijvoorbeeld veel bestuurswisselingen. Dat komt met name omdat de focus vaak op de sport zelf ligt en niet op 'randzaken' als fiscaliteit.

Reden genoeg om er een speciaal artikel aan te wijden vanuit voorclubs.nl, onderdeel van NOC*NSF en voor de Belastingdienst aanleiding om een eigen internetpagina te ontwikkelen voor 'Sport en belasting'.

Verenigingen zijn niet vrijgesteld van btw

Veel bestuurders denken dat verenigingen vrijgesteld zijn van btw, maar dat is niet zo, Wel is het zo dat bepaalde (neven)activiteiten van een vereniging ervoor vrijgesteld zijn. De webpagina van de Belastingdienst informeert bestuursleden van verenigingen daarover. Als KNVvL raden wij de clubbesturen dan ook dringend aan om goed uit te zoeken of de activiteiten van de vereniging belastingplichtig zijn of niet.

Ronald Termaat: "we hebben begrip voor de intensivering van de controles door de Belastingdienst. Leuker zullen ze het niet maken, maar wel een stukje makkelijker. Dit hebben zij gerealiseerd door zich te verplaatsen in de sportwereld die voor het overgrote deel draait op vrijwilligers. We zijn blij dat er een goede voorlichtingscampagne is gelanceerd waar de clubbesturen alle informatie goed kunnen terugvinden. Deze manier van werken vanuit de overheid spreekt ons erg aan."