Op 25 mei 2018 moesten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan naast reputatieschade ook substantiële boetes opleveren.

Vanuit de KNVvL is hier veel aandacht aan besteed en alle aangesloten verenigingen en organisaties hebben gratis kunnen deelnemen aan het AVG programma via NOC*NSF. Hier is veel gebruik van gemaakt naar grote tevredenheid van de organisaties.

Aantoonbaar AVG/GDPR compliant worden is/was één ding, maar AVG proof blijven is natuurlijk net zo belangrijk. Want is er ondertussen binnen je vereniging misschien een nieuwe functionaris aangetrokken die met persoonsgegevens werkt? Is hij of zij bekend met het beleid en is er een privacy verklaring ondertekend? Zijn er nieuwe verwerkers gecontracteerd? Of is het IT platform vernieuwd?

AVG is nooit 'klaar', het is een continue proces van bewust zijn, bewust blijven en de benodigde acties nemen. De inspanningsplicht om het zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen blijft. Heb je nog vragen of opmerkingen? Bel of mail gerust naar 0348-437060 of [email protected]