Van LVNL - ADIS ontving de KNVvL het informatiebulletin met betrekking tot het indienen van wijzigingen in de AIP en AIC informatie voor 2020. Voor grote wijzigingen dient ruim van tevoren contact met AIS te worden opgenomen.Voor veel AIP-pagina’s geldt daarbij dat moet worden voldaan aan de “Procedure voor wijzigen AIP en regeling luchtverkeersdienstverlening” op basis van Wet Luchtvaart Art. 5.11. Kleine AIP wijzigingen en en AIC's kunnen gewoon ingestuurd worden. Tevens is in dit bulletin een lijst opgenomen met de data ten aanzien van het indienen van wijzigingen, de publicatie en de formele ingangsdatum (AIRAC effective date). Luchtvarenden weten dan ook op basis hiervan wanneer er een update in de AIP heeft plaatsgevonden.

Bestand Type Grootte
AIRAC effective dates e AIP 2020 pdf 14,307 KB