Na hun jarenlange inzet voor Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) hebben Chris Borra en Joris Umbach besloten hun werkzaamheden over te dragen. Chris en Joris zaten sinds 2017 in het bestuur van STEBZ. We zijn heel dankbaar voor het werk dat ze voor de stichting en daarmee voor de ballonvaarders en zweefvliegers hebben gedaan.

Oprichting in 2017

STEBZ is opgericht om bepaalde staatsexamens af te nemen voor ballonvaren en zweefvliegen. Het gaat om de theorie-examens voor SPL en BPL. In 2017 zijn deze examens voor het eerst afgenomen, dit gebeurt in nauw overleg met ILT.

Chris Borra
Chris Borra

Staatsexamens

De afdelingen van de KNVvL hebben altijd de eigen opleidingen en theorie-examens georganiseerd. Door nieuwe Europese regels zou dit vanaf 2017 niet meer kunnen. De afdelingen wilden het graag in eigen hand houden, omdat met de overgang de kosten per examen omhoog zouden gaan voor de kandidaten. Daarnaast zou het afstemmen van het niveau en de inhoud van het examen bij de opleiding veel moeilijker worden.

Oplossing

Samen met ILT zochten we in 2016 naar mogelijkheden om de theorie-examens toch in eigen beheer af te kunnen nemen. Die mogelijkheid is gevonden in STEBZ: een onafhankelijke stichting die de theorie-examens afneemt. Chris Borra was aanwezig bij het overleg met ILT en heeft als eerste voorzitter inrichting gegeven aan de stichting.

Nieuw bestuur

Het STEBZ-bestuur bestaat uit drie leden: een lid met een achtergrond in ballonvaren, een lid met een achtergrond in zweefvliegen en een voorzitter met een neutrale achtergrond. Rob den Boer en Noah Verhoef zitten in het bestuur namens ballonvaren en zweefvliegen. John van Lieshout is de nieuwe voorzitter. Hij heeft jarenlang bij ILT gewerkt.