Daling in 2020, toename in 2021

Alhoewel het jaar nog niet helemaal voorbij is, heeft LVNL binnen de werkgroep Airspace Infringements een aantal jaarcijfers gepresenteerd. LVNL ziet een verbetering rondom EHLE, maar er is in de rest van Nederland juist weer een stijging te zien in het aantal luchtruimschendingen. Een belangrijke hotspot is rondom Schiphol. Een oorzaak hiervoor is moeilijk te geven. Voor de hand ligt COVID-19, maar dit lijkt niet het geval.

Wat zijn de gevolgen?

LVNL, de overheid en de sector zijn uiteraard niet blij met deze trend. Luchtruimschendingen kunnen een direct gevaar opleveren voor de inzittenden. Daarnaast kunnen we nog meer vrij luchtruim verliezen als er in de toekomst een extra buffer met luchtruim wordt geclaimd. Dat is natuurlijk iets wat wij als KNVvL absoluut niet willen.

Voorkom Airspace Infringements

De werkgroep Airspace Infringements zal aan de bak moeten om op zoek te gaan naar oplossingen, maar de bal ligt uiteraard voor een groot deel bij onszelf als vliegers. Zorg voor een goede vluchtvoorbereiding, up-to-date navigatiemiddelen en voorkom luchtruimschendingen.