Jaarrapport ABL

Het ABL (Analysebureau Luchtvaartvoorvallen) heeft het jaarrapport 2022 uitgebracht. Voor de GA valt op dat het onderwerp Airspace Infringements - met name in de Schiphol TMA - een belangrijke positie inneemt. Het is uiteraard ook een serieus onderwerp.

Complex luchtruim helpt niet

Airspace Infringements zijn een veiligheidsrisico dat begint bij de vlieger. Maar er is meer. Het complexe luchtruim en lastig te doorgronden lange lijsten met Notams bijvoorbeeld zijn onderwerpen die een negatieve bijdrage leveren. Ook is het naar mening van de KNVvL verklaarbaar dat het aantal meldingen van de GA-vliegers die een Airspace Infringement begaat achterblijft: vaak weet de vlieger namelijk niet dat er een fout is gemaakt en dan volgt er ook geen melding.

KNVvL nauw betrokken bij terugdringen Airspace Infringements

Wij zijn op verschillende niveaus nauw betrokken en bij diverse werkgroepen aangesloten om Airspace Infringements terug te dringen. Maar zoals eerder genoemd, het begint bij de vlieger. Bereid je vlucht zo goed mogelijk voor en maak gebruik van FIS (Flight Information Service), met name rondom Schiphol.