Als bestuurslid van een vereniging of stichting ben je in principe aansprakelijk voor de rechtshandelingen die je als bestuurslid verricht. Deze aansprakelijkheid kan zelfs zo ver gaan dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de handelingen van andere bestuursleden. Ook eigen clubleden of participanten in de stichting kunnen je aansprakelijk stellen. Hieronder staan enkele voorbeelden van mogelijke claims:

- Onbehoorlijk bestuur door een bestuurslid
- Schade voor de vereniging door onbehoorlijk bestuur
- Handelen in strijd met de statuten van de vereniging
- Oneigenlijk gebruik van, of fraude met, financiële middelen
- Verwaarlozing van de boekhouding van de vereniging
- Behartigen van tegenstrijdige belangen
- Het niet delen van belangrijke informatie met de rest van het bestuur

Dit overzicht is niet uitputtend; er zijn nog veel meer situaties waarin een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Daarom is er de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

Belang van een aansprakelijkheidsverzekering

De KNVvL heeft geen collectieve verzekering voor clubbestuurders. Het is daarom van groot belang dat je als clubbestuur zelf zorgt dat je goed verzekerd bent.

Je kunt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij Driessen & Rappange, die ook andere verzekeringen voor de KNVvL en haar leden regelt. Een polis kost ongeveer €250,- per jaar. Op verzoek kan een vereniging of stichting een aanvraagformulier van Driessen & Rappange ontvangen. Na het invullen en retourneren van dit formulier volgt er een offerte. Bij akkoord op de offerte wordt de verzekering definitief afgesloten.

Belangrijk om te weten

Let op: deze verzekering dekt civielrechtelijke aansprakelijkheid, oftewel het claimen van een schadevergoeding wegens geleden schade. Strafrechtelijke aansprakelijkheid is iets anders en valt doorgaans niet onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

Heb je nog vragen over het afsluiten van deze verzekering? Neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij. https://driessenrappange.nl/