Verkiezingen in november

Met de val van het kabinet zijn er Tweede Kamerverkiezingen op komst: in november kunnen we weer naar de stembus. Dat betekent dat alle politieke partijen nu druk bezig zijn met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's. Het moment voor ons om de lichte luchtvaart onder de aandacht te brengen bij de verschillende programmacommissies.

Reactie KNVvL en AOPA naar programmacommissies

Samen met AOPA Netherlands hebben we een reactie naar de programmacommissies van een aantal partijen gestuurd. In een latere fase sturen we onze reactie ook naar een aantal voor ons relevante Tweede Kamerleden. We zullen ze dan ook benaderen om aandacht voor de lichte luchtvaart te vragen binnen hun partij.

Lichte luchtvaart in de verkiezingsprogramma’s

Ons doel is dat de lichte luchtvaart in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. We vragen de politieke partijen in onze notitie vooral om ons luchtruim te kunnen behouden en liefst uit te breiden. Daarnaast vragen we om het behoud van de lokale vlieglocaties en regionale vliegvelden. Tenslotte geven we aan dat we graag als partner nauwer betrokken worden bij ontwikkelingen rondom het luchtruim en de indeling daarvan.