Met de heropening van de georganiseerde buitensport stelt het kabinet € 110 miljoen extra beschikbaar voor lokale sportverenigingen. Dit bedrag is bedoeld om de huurkosten tussen 1 maart en 1 juni te minimaliseren.

€ 90 miljoen wordt via accommodatie-verhurende gemeenten uitgekeerd. Deze ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering, zodat zij in de periode 1 maart – 1 juni 2020 de huur kunnen kwijtschelden. Met deze maatregel worden ongeveer 11.000 sportverenigingen en zwembadbeheerders/-exploitanten en sportbedrijven ondersteund.

Daarnaast komt een subsidieregeling van € 20 miljoen voor sportverenigingen met eigen accommodatie die worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar niet in aanmerking komen voor rijksbrede regelingen (zoals de TOGS). Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een organisatie in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Dit betreft circa 7.500 sportverenigingen.

Een aanvullend onderdeel van het steunpakket betreft een leenfaciliteit van € 10 miljoen. Voor amateursportverenigingen die door de beperkende coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen raken, komt er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Reguliere leningen zijn voor deze verenigingen immers vaak niet bereikbaar, omdat zij in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd.

Bron: Sport en Gemeenten

Lees meer: