Wanneer kunnen we weer vliegen? 1,5 meter samenleving en sport

Het vliegseizoen is alweer begonnen en we hebben de eerste mooie dagen van het jaar alweer achter ons. Toch hebben we nauwelijks kunnen vliegen door alle beperkingen.

We verwachten dat het nog wel even kan duren voor we onze luchtsporten weer kunnen uitvoeren zoals we dat deden voor de komst van het coronavirus.Toch kunnen we binnenkort weer voorzichtig beginnen te denken aan vliegen. De overheid heeft de sportsector gevraagd na te denken op welke manier, met inachtneming van een aantal voorwaarden, er weer met sporten kan worden gestart zodra de situatie dat toelaat. Dit wordt gecoördineerd door NOC*NSF.

Het project wordt ‘de 1,5 meter (sport) samenleving’ genoemd. Vanaf vandaag, dinsdag 14 april, zullen we met andere bonden en NOC*NSF hier gezamenlijk over nadenken. Wij zullen de KNVvL in dat (digitale) overleg vertegenwoordigen. Het is de bedoeling dat er een algemeen protocol komt met regels die voor elke bond gaan gelden. Denk hierbij aan het gebruik van clubhuis, toiletten, etc. Daarnaast dient elke bond voor zijn sport een protocol te maken met daarin de regels omtrent sportspecifieke zaken. Denk daarbij aan hoe les gegeven kan worden of hoe checkstarts gemaakt kunnen worden, maar ook hoe we verder kunnen met theorieopleiding en examens.

Voor onze luchtsporten zal dit bijvoorbeeld betekenen dat er voorlopig nog geen tandemsprongen of tweezittervluchten kunnen worden gedaan, maar dat er wel solovluchten kunnen worden gemaakt. De clubhuizen blijven misschien nog gesloten, maar de velden kunnen wel weer gebruikt worden.

Er is een risico indeling gemaakt waarbij met verschillende factoren rekening wordt gehouden. Denk hierbij aan zaken als: binnen/buiten sporten; wel mogelijk/niet mogelijk om 1,5 m afstand te houden; onder de 12 jaar of ouder dan 70 jaar. Voor de meeste van onze activiteiten is het mogelijk om het risico laag te houden. Met slimme maatregelen verwachten we dat we bij de eerste sporten horen die weer, met beperkingen, mogelijk worden.

Er wordt contact onderhouden met de besturen van de afdelingen van de KNVvL en met de besturen van de clubs. Voor vragen kun je je dus direct wenden tot je club of de afdeling van de KNVvL waarbij je aangesloten bent, of mail met onze ledenservice via [email protected].