De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intensiveert haar focus op de general aviation, onder andere met gerichte inspecties. De inspecties zijn niet alleen gericht op naleving van de veiligheidsnormen en -regels, maar ook op meer veiligheidsbewustzijn.

Veel vliegbewegingen

De general aviation heeft een aanzienlijk aandeel in het totaal aantal vliegbewegingen in het land. Aandacht voor de sector is volgens de ILT daarom belangrijk. De ILT-inspanningen betreffen onder meer inspecties op vliegvelden, het controleren van vliegtuigen en gesprekken met piloten en operators om een uitgebreid beeld te krijgen van de mate waarin veiligheidsnormen worden nageleefd.

Samenwerken aan veiligheid

De ILT benadrukt dat het niet alleen gaat om controles, maar ook om bewustzijn en begrip te bevorderen onder de piloten en operators in de general aviation.

Klik hier voor meer informatie.


Bron: nieuwsbrief Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma, 27 juni 2023