Transparantie bij de KNVvL: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wij willen graag transparant zijn richting onze leden. Wat doen we en waarom doen we dat? En waar gaat jouw geld eigenlijk naartoe? In ons jaarverslag kun je elk jaar over onze activiteiten lezen. Daarnaast kun op onze website bijvoorbeeld ook onze financiële jaarverslagen, jaarplannen en de luchtsportagenda 2028 vinden.

We geven jullie graag een kijkje achter de schermen en dit keer willen we dat doen door kort te vertellen over onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat klinkt misschien saai, maar het is ook voor jou goed dat wij deze verzekering hebben. Op deze manier zijn wij als vereniging namelijk beschermd tegen claims die zouden kunnen ontstaan met aansprakelijkheid en zelfs financiële gevolgen.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen is een verzekering die onze vereniging beschermt tegen claims van derden als gevolg van materiële schade of letsel veroorzaakt door de vereniging of onze vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een deelnemer aan een evenement gewond raakt of als er schade wordt veroorzaakt aan eigendommen van derden.

Waarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk voor verenigingen?

Het is belangrijk om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat we anders zelf verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de kosten van eventuele schadeclaims. Dit kan leiden tot grote financiële problemen en in sommige gevallen zelfs tot het faillissement van de vereniging.

Met deze verzekering beschermen we ons dus tegen de financiële risico's van aansprakelijkheidsclaims.