Zoals je eerder via de KNVvL kon lezen, is de overheid een traject gestart dat zal leiden tot een nieuwe Luchtvaartnota. Dit voor de periode 2020-2050. Hiervoor is onder andere door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de website www.luchtvaartindetoekomst.nl opgezet.

Position Papers KNVvL
De KNVvL had al eerder diverse stukken aangeleverd die voor de luchtsporten moeten gaan bijdragen aan de vliegbelangen van onze leden en clubs. Deze stukken, vier in totaal, zijn nu recentelijk toegevoegd aan de pagina 'documenten luchtvaartnota', en dan specifiek bij 'position papers belanghebbenden luchtvaart'.

Herijking TGAL
TGAL (Toekomstgerichte Accommodaties voor de Luchtvaart) is van 2016 / 2017. Wij zijn momenteel bezig met een herijking hiervan.
De behoeftestelling GA is van september 2018. De Strategische Visie General Aviation stamt uit 2011.

Downloaden
Alle 4 de stukken zijn te downloaden via deze link.

Vragen of reacties?
Stuur een mail naar [email protected].