De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft middels een brief d.d. 5 september (zie bijlage) de Tweede Kamer ingelicht over een aantal onderwerpen over de luchtvaart. Een van deze onderwerpen betreft de voorbereiding luchtverkeersdienstverlening voor Lelystad Airport.

Luchtruim

In deze brief wordt gemeld dat de luchtverkeersleiding - nodig voor het afhandelen van het geplande groothandelsverkeer vanaf Lelystad - vanaf 7 november 2019 actief wordt. Dit heeft een enorme impact voor de overige luchtvaart in Nederland. Niet alleen wordt Lelystad Airport een gecontroleerd vliegveld met al beperkingen van dien, maar ook zijn er grote wijzigingen in het Nederlands luchtruim. Wijzigingen die het overige luchtverkeer ernstig belemmeren. De KNVvL was natuurlijk op de hoogte van deze voorgenomen beperkingen. Daarom dringt de KNVvL er ook op aan dat voordat het vliegveld geopend wordt het luchtruim dusdanig aangepast wordt dat het verkeer op een gangbare wijze afgehandeld kan worden. Nu worden de ernstige luchtruimbeperkingen al ingesteld voordat er zelfs maar sprake is van een datum waarop het vliegveld geopend gaat worden voor groothandelsverkeer. De KNVvL voert hier, samen met de overige GA partners, inmiddels overleg over met de verschillende instanties. Het KNVvL standpunt is dat dit een ongewenste en zeer ongepaste maatregel is die zonder nut of noodzaak niet doorgevoerd mag worden.

Bestand Type Grootte
Brief luchtruim ontwikkelingen Lelystad pdf 270,184 KB