In het Nationaal Preventieakkoord hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportevenementen en sportverenigingen (en de directe omgeving) rookvrij zijn. Het Hoofdbestuur heeft formeel besloten dat de KNVvL zich aan sluit bij deze campagne.

De sportsector wil namelijk dat iedereen kan genieten van sport in een rookvrije omgeving. Zo dragen we bij aan de ambitie van de Rookvrije Generatie om ieder kind de kans te geven om volledig rookvrij op te groeien en beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken. Daardoor is de kans veel kleiner dat ze op den duur zelf gaan roken. De sport wordt dus rookvrij en de KNVvL natuurlijk ook.

Wat gaat de KNVvL doen?

Wij gaan om te beginnen natuurlijk het goede voorbeeld geven door rookvrije omgevingen te creëren waar wij als bond actief zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportevenementen, maar ook clubs die bij ons aangesloten zijn. Daarnaast willen we functionarissen van de bond stimuleren niet te roken terwijl zij in functie zijn.

Deze gedragsregels worden in 2024 opgenomen in de algemene Gedragscode van de KNVvL.

Informatie en ondersteuning voor clubs, afdelingen, en anderen

Maar hoe ga je dat allemaal aanpakken? Gelukkig zijn er voldoende gratis hulpmiddelen beschikbaar. Zo heeft rookvrijegeneratie.nl een website vol handige tips, video's en andere hulpmiddelen. In 2024 zullen wij vanuit de KNVvL onze clubs tevens verder ondersteunen indien daar behoefte aan is.

Het statement Rookvrije Sport

Hieronder tref je het volledige statement van de KNVvL over onze ambitie om luchtsporten rookvrij te maken.

Bestand Type Grootte
KNVvL - Statement Rookvrije Sport word 112,269 KB

In 4 stappen naar een rookvrije sportvereniging