Het ABL (Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van ILT) heeft met input en feedback van de KNVvL een nieuw interactief dashboard ontwikkeld waarin je voorvalmeldingen uit de luchtvaart kunt terug zoeken. De meldingen kunnen in aantallen en locaties voor een aantal veiligheidsindicatoren worden weergegeven. In het dashboard kun je de gegevens filteren op type luchtvaart, op luchthaven of locaties op de kaart en op subonderwerp.

De updates verlopen in principe per kwartaal, zodat het ABL en de sector voldoende tijd hebben om opvallende ontwikkelingen te duiden en teruggerapporteerde updates van meldingen te verwerken. Het dashboard wordt continu vernieuwd door ABL, zowel qua functionaliteit als qua inhoud. Uiteraard valt of staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van dit dashboard bij de kwaliteit van de meldingen. En dat begint bij de vlieger!

https://www.ilent.nl/onderwerpen/voorvallen-luchtvaart/analysebureau-luchtvaartvoorvallen/dashboard-luchtvaartvoorvallen