Het Verenigingsbestuur concretiseert de missie en strategie voor de middellange en lange termijn in drie hoofddoelstellingen. Dat zijn de belangrijkste zaken op de strategische agenda vanaf 2019:

Meer Ruimte voor Lichte Luchtvaart

Behoud en uitbreiding van de mogelijkheden voor lichte luchtvaart in Nederland en voor Nederlandse beoefenaars ervan in het buitenland. Dit gaat om het luchtruim, het benodigde
grondgebruik en faciliteiten, en de betreffende wet- en regelgeving.

Gekwalificeerde Organisatie voor Luchtvaart en Luchtsport

Alle belanghebbenden zijn overtuigd dat de KNVvL de Gekwalificeerde Organisatie is voorlichte luchtvaart. Gekwalificeerd betekent dat de KNVvL door de overheid erkende brevettenuitgeeft en de erkende organisatie is voor kwaliteitsborging voor examens, opleidingen en veiligheid. Zo’n organisatie is van belang voor overheden en organisaties om lichte luchtvaarders te bereiken en voor lichte luchtvaarders om opleidingen te volgen en hun hobby of sport te beoefenen.

Expertisecentrum voor Luchtvaart en Luchtsport

Luchtsporten en luchtvaart zijn mogelijk binnen een complexe context van regels voor luchtruim en grondgebruik, wet- en regelgeving. De KNVvL is de organisatie die de kennis bezit vooradvies aan alle betrokkenen bij lichte luchtvaart en draagt bij aan de doorontwikkeling er van.