Het Hoofdbestuur is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de leden om de mogelijkheden voor onze luchtsporten te beschermen en uit te breiden. Daarvoor ontwikkelt het bestuur – met alle betrokkenen – beleid en strategie. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directeur, die daartoe de beschikking heeft over een professioneel verenigingsbureau.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Het bestuur is specifiek verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens elkaar en de KNVvL, intern en extern. Het bestuur geeft daarom leiding aan de KNVvL. Afdelingen zijn onderdeel van de KNVvL en kennen een eigen bestuur, commissies en afdelingsreglement.

Hoofdbestuur