Beschermheren/-vrouwen

H.K.H. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de KNVvL.

Z.K.H. Prins Bernhard was tot zijn dood (overleden op 1 december 2004) beschermheer en erevoorzitter van de KNVvL. Hij volgde hiermee Z.K.H. Prins Hendrik op, die in zijn tijd ook beschermheer van de KNVvL was.

Ereleden

De ledenraad kan een persoon tot erelid benoemen wegens bijzondere verdiensten met betrekking tot één of meer der doelstellingen van de KNVvL.

Wij zijn dan ook trots dat onderstaande mensen het erelidmaatschap hebben geaccepteerd.

H.K.H. Prinses Juliana

Z.Ex. Generaal b.d. C.J. Snijders

Nini Boesman

Nini Boesman (overleden op 3 Juni 2009) werd geëerd vanwege haar pioniersrol in de wereld van de ballonvaart; zij voer over de Alpen, de Noordpool en de Atlantische Oceaan.

www.passionatenomads.nl

René de Monchy

René de Monchy (overleden 31 augustus 2011) is medegrondlegger van de Rotterdamse Aëroclub, van waaruit veel activiteiten in de civiele luchtvaart zijn begonnen. René was zeer actief binnen de KNVvL en binnen de Fédération Aeronautique Internationale. Hij wordt gezien als één van de stuwende krachten achter de internationale luchtsport. Van de FAI ontving de heer de Monchy de hoogste onderscheiding.

Ir. D.L. Asjes

De heer Ir. D.L. Asjes was voorzitter van de KNVvL in de zestiger jaren. Hij was oorlogsvlieger in Nederlands Indië en tevens drager van de Militaire Willemsorde.

Wikipedia

(© NIMH)
(© NIMH)

Ir. C.W.A. Oyens

De heer Ir. C.W.A. Oyens, een man die de zweefvliegsport op de kaart heeft gezet. Hij ontwierp de beroemde Pander-zweefvliegtuigen. Deze vliegtuigen van Nederlandse origine hebben veel betekend voor de Nederlandse luchtsport.

Flip Koetsier

Flip Koetsier heeft als afdelingsvoorzitter de afdeling Zeilvliegen gemaakt tot wat het nu is. Daarbij bleek zijn grote betrokkenheid bij de vereniging. Het wel en wee van de vereniging is het altijd erg aan het hart gegaan. Flip is tevens 20 jaar actief geweest in de Commission Internationale de Vol Libre, waarvan 5 jaar als president. Daarnaast heeft hij al vele keren ge-Marshalled bij diverse internationale FAI-wedstrijden. Het is Flips Koetsier zijn verdienste dat het Nederlands Kampioenschap een open wedstrijd is geworden. De Dutch Open worden graag bezocht door buitenlandse gasten, en hebben ook in die kringen een zeer goede reputatie.

André Kuipers

Astronaut André Kuipers heeft op maandag 17 december 2012 het erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart ontvangen. In de sfeervolle zaal van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam benadrukte KNVvL voorzitter Frits Brink de buitengewone bijdrage die André Kuipers op wetenschappelijk gebied levert aan de lucht- en ruimtevaart en de belangstelling die hij heeft gecreëerd bij jonge mensen in Nederland. Ook na de uitreiking nam hij volop de tijd om alle vragen van onze junior leden te beantwoorden. Een indrukwekkende presentatie over zijn 204 dagen in de ruimte, met als speciale toehoorders Martin Schröder (oprichter Martinair) en Sergio Orlandini (voormalig president-directeur KLM), maakte de avond compleet. Met de benoeming van André Kuipers tot erelid ziet de KNVvL een geweldige stimulans voor met name de jeugd ten einde de lucht- en ruimtevaart als motor voor de industriële ontwikkelingen in ons land te erkennen.