Op 30 juli was de KNVvL met haar GA-partners AOPA en NACA aanwezig bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een specifieke invulling qua behoeften van de sector. Het betrof wat het Ministerie aanging een nadere toelichting op het proces en tijdpad. De luchtruimherziening wordt tot aan 2025 geleidelijk ingevoerd. Zie hiervoor de bijlage onderaan dit artikel (Powerpoint). Duidelijk is dat najaar 2019 een belangrijke periode is, waarbij inhoudelijke zaken worden ingevuld.

Oefengebied Defensie

Tijdens het overleg is de behoefte vanuit Defensie belicht, in ieder geval is er de wens voor een groot oefengebied in het noorden van het land (Noordzee en Waddenzee, maar ook boven het vaste land, tot in Drenthe). Wat dit gaat betekenen voor de luchtsporten is nog onduidelijk. We hebben onze zorgen hierover in ieder geval duidelijk geuit.

Input KNVvL

Wat de KNVvL betreft is onze behoeftestelling verder verduidelijkt. Het Ministerie wil graag meer inzicht qua locaties en gebruik qua tijd, hoogte, laterale grenzen en aantallen vluchten. Uiteraard hebben wij deze informatie. We gaan deze delen met de overheid zodat zijn concreet handvatten heeft om rekening te houden met onze wensen en die van clubs.

Luchtvaartnota 2020-2050

Er is tevens kort ingegaan op de luchtvaartnota 2020-2050. In deze nota wordt in principe het overheidsbeleid voor de komende 30 jaar vastgelegd. De nota heeft een relatie met de luchtruimherziening omdat deze herziening als doel heeft meer capaciteit, efficiency en veiligheid te creëren. Ook bij het opstellen van deze nota is de KNVvL betrokken door middel van zitting in de klankbordgroepen. Na de zomer worden de overleggen weer opgepakt en komt er meer informatie beschikbaar.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via [email protected].

Bestand Type Grootte
Project Luchtruimherziening presentatie pdf 506,714 KB