Runway en taxiway incursions zijn Safety Issues die continue aandacht hebben, zo ook op Lelystad Airport. Het komt nog te vaak voor dat vliegtuigen zonder klaring gaan taxiën of te dicht in de buurt bij de startbaan komen.

De afgelopen maanden heeft de LVNL, in nauwe samenwerking met Lelystad Airport en de deelnemers van het Lelystad Safety Team (LST), gewerkt aan een animatiefilmpje over het voorkomen van runway and taxiway incursions op Lelystad Airport.

Bron: LVNL