Een aantal maanden geleden is de enquête uitgegaan 'Wat voor luchtsporter ben jij?

De gedachte achter de enquête was te onderzoeken of er een gemene deler is van waaruit gezamenlijke activiteiten ontplooid kunnen worden. We zijn als luchtsporter weliswaar uniek, maar er zijn ook veel luchtsport overschrijdende zaken. En dus ook kennis.

Dankzij deze enquête is er inzicht gekregen in waar de ontwikkelingsbehoefte van onze leden ligt. Het aantal deelnemers aan de enquête was bijna overdonderend: maar liefst 973 reacties binnen 2 weken, een ongekend aantal. Slechts 75 hebben gereageerd met een 'nee, ik wil mezelf niet verder ontwikkelen'. Veelal speelt leeftijd hierbij een rol en vindt men het prima zo, men is tevreden met wat ze kunnen. Voor de commissie Sportontwikkeling een teken dat ze blijkbaar op de goede weg zit.

In de enquête zijn er vragen gesteld over een paar thema's: waar gaat de belangstelling naar uit, welke bijbehorende onderwerpen vindt men interessant. De weergave hiervan zie je in de tabel hieronder. De uitgebreide resultaten vind je terug in de pdf onder de tabel.

Op basis hiervan worden komende winter een aantal activiteiten georganiseerd in de vorm van interactieve activiteiten. Dit kan een of meerdere dagdelen zijn, maar ook een hele dag met meerdere (keuze)activiteiten.

De planning ziet er als volgt uit:

Bestand Type Grootte
Enquete Uitslag pdf 709,593 KB

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze enquête? Neem dan contact op met Frouwke Kuijpers, hoofd (Top)Sport en Opleidingen.
frouwke.kuijpers@knvvl.nl