Per 6 december a.s. zullen de frequenties van de groene (ongecontroleerde) velden worden omgezet. Dit in het kader van de update naar de Europese 8,33 kHz kanaalscheiding. Een en ander is vastgelegd in de AIC 09-2018 van 25 oktober jl. De AIC bevat ook de informatie t.a.v. 8,33 van de civiele ATC units en de militaire frequenties. De frequenties/kanalen zullen worden opgenomen in de AIP. Meer informatie is verkrijgbaar op de website van de AIC.