KNVvL kijkt terug op een bijzonder geslaagd symposium 100 jaar Nederlandse Burgerluchtvaart

Op woensdag 4 september 2019 werd in het gebouw van de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam het ELTA-100 symposium 100 jaar Nederlandse Burgerluchtvaart gehouden. Het symposium trok 135 deelnemers en een keur aan interessante sprekers. Het symposium werd georganiseerd door de KNVvL in samenwerking met de Amsterdamse Industrieele Groote Club. Michiel Kasteleijn, ALA-voorzitter, initiatiefnemer van ELTA-100: “Aanleiding voor het organiseren van dit symposium is dat precies 100 jaar geleden op de Noordoever van het IJ 6 weken lang de Eerste Luchtverkeers Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) werd gehouden, dat algemeen wordt gezien als het begin van de Nederlandse Burgerluchtvaart”. De KNVvL stond aan de wieg van de ELTA, die meer dan een half miljoen bezoekers trok bij een toenmalig inwonersaantal van 9 miljoen.

KNVvL aan wieg van Nederlandse Luchtvaart

Eerste spreker KNVvL voorzitter Ronald Schnitker ging in op de betekenis van de ELTA voor de Nederlandse luchtvaart: “Albert Plesman en Marinus Hofstee, twee luitenant-vliegers van de Luchtvaart-Afdeeling hebben zich ingespannen om deze internationale tentoonstelling op grote schaal te organiseren. Ook de KNVvL was daar vanaf het begin bij betrokken”. Ook stond hij stil bij het initiatief van de KNVvL om onderzoek te verrichten naar mogelijkheid van internationaal luchtverkeer teneinde de regering 'voor de opbouw van de luchtvaart' van advies te dienen. Het leidde in 1919 tot de oprichting van de KLM. Schnitker: “Als er geen Plesman was geweest dan zou er nooit een ELTA gehouden zijn, maar als er geen Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart had bestaan, dan zouden wij wellicht geen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij hebben”. Lt.gen. b.d. dr. D. Starink sloot daar op aan en behandelde de transitie van militaire naar civiele luchtvaart, waarbij Generaal Snijders, voorzitter van de ELTA, daarvoor de eerste voorzitter van de KNVvL, een centrale rol heeft gespeeld.

Toekomst van de luchtvaart

Tijdens het symposium werd niet alleen teruggeblikt, maar vooral door een aantal prominente sprekers ook een voorstelling gemaakt van hoe de luchtvaart zich vanuit het heden in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Mr. P. Wevers (ORAM) en dr. R. Lieshout (SEO UvA) spraken over het economisch belang van de luchtvaart en wezen op de noodzaak om na te denken over alternatieve vervoersvormen. Zonder maatregelen zal de luchtvaart ongebreideld blijven groeien hetgeen onaanvaardbare gevolgen met zich kan brengen.
- Drs. D. Benschop, CEO van Schiphol, ging in op de vraag hoe de Mainport Schiphol de groei van de luchtvaart op duurzame wijze kan blijven accommoderen.
- Dr. H. Jentink (NLR) en Prof.dr.ir. L. Veldhuis (TUDelft) wezen op de noodzaak van innovatie van het vliegtuig en gaven een indruk van de ontwikkeling op het gebied van voortstuwing en constructie van vliegtuigen.
- Marc Pieters (24) (TUD/KLM) tenslotte, hield vanuit de jonge generatie een bezielend betoog om de droom van het vliegen levend te houden.
Energiek, met veel humor, scherp en ad rem werd het programma geleid door dagvoorzitter mr. Roderick van Dam, die ook de Paneldiscussie leidde.

Afsluiting symposium

Het symposium werd afgesloten met een drukbezochte netwerkborrel en een geanimeerd Memorial Dinner met een tafelrede door Prof.dr.ir. J. van Ingen, voormalig decaan en Prof. Dr. H. Werij, huidig decaan van de Faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft.

We kunnen terugzien op een unieke viering van ELTA-100 door de meeste bij de start van de Nederlandse Burgerluchtvaart betrokken geledingen. Dit naast de eigen vieringen van de jubilerende KLM, Fokker, NLR en Schiphol. Hierbij tevens een woord van dank aan allen die aan dit succes hebben bijgedragen!

Alle sprekers van het ELTA-100 symposium
Alle sprekers van het ELTA-100 symposium