Jammer dat je je lidmaatschap wilt beëindigen!

We willen je opzegging zo soepel mogelijk laten verlopen. De KNVvL kent 3 soorten leden, met verschillende opzegprocedures:

1. Aspirant-leden

Het aspirant-lidmaatschap (ASP als code op ledenpas) verloopt automatisch op 31 december. Aspirant-leden hoeven dus niet op te zeggen.

2. Clubleden

Alleen bij de afdeling Modelvliegsport is sprake van een clublidmaatschap. Clubleden zeggen op bij hun modelvliegclub.

3. Individuele leden

Als individueel lid kun je opzeggen bij onze ledenservice via onderstaande procedure.

Opzeggen of wijzigen lidmaatschap individuele leden

Het is van belang dat je persoonlijk je lidmaatschap opzegt of wijzigt. Zorg dat je dit uiterlijk 30 november van het lopende jaar doet.

Opzeggen kan je heel gemakkelijk zelf regelen via mijn.KNVvL.nl. Onder ‘mijn gegevens’ staat de optie ‘opzeggen’. Na jouw akkoord op de opzegging, ontvangt je direct een bevestiging in je mailbox.

Je lidmaatschap loopt automatisch door als we op 1 december geen opzegging of wijziging van je lidmaatschap heeft ontvangen.

Bevestiging opzegging
Als je de beëindiging van je lidmaatschap hebt doorgegeven, dan ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging. Heb je deze niet binnen 14 dagen ontvangen, dan is je opzegging mogelijk niet gelukt. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met onze ledenservice.

Telefonisch opzeggen
Per telefoon opzeggen is niet mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar ledenservice@knvvl.nl of regel je opzegging zelf via mijn.knvvl.nl.