Vrijwilligersvergoeding

Bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk worden door vrijwilligers vaak onkosten gemaakt. Deze onkosten kunnen sterk per activiteit verschillen. De onkosten die het meest voorkomen zijn:

  • reiskosten;
  • schrijfbenodigdheden, briefpapier, postzegels, telefoon- en internetkosten;
  • vergaderkosten, zoals een vergoeding voor koffie/thee;
  • kosten voor trainingen en/of cursussen;
  • kosten voor boeken en tijdschriften die men voor het werk nodig heeft.


De onkosten kunnen door de KNVvL worden vergoed, zij is daar echter niet wettelijk toe verplicht om dit te doen. Zorg er voor dat je altijd toestemming hebt van het afdelingsbestuur (voor afdelingszaken) of de directeur van het bureau voordat je kosten gaat maken.

Voor de belastingdienst is het van belang dat vrijwilligers geen (verkapte) beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Is dit wel het geval, dan zijn hierover premies en belastingen verschuldigd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de vrijwilliger!

De belastingdienst onderscheidt drie mogelijkheden voor het vergoeden van onkosten, waaruit voor een KNVvL vrijwilliger er uit twee gekozen kan worden. Deze keuze geldt voor het gehele jaar. Het combineren van beide is niet mogelijk!

  1. het vergoeden van werkelijk gemaakte kosten óf
  2. het uitbetalen van een vaste onkostenvergoeding.

De keuze wordt bepaald door het (afdelings)bestuur. Als richtlijn kan gekozen worden voor een vaste vergoeding bij een evenement (helper bij wedstrijd) en vergoeden van kosten bij leden van commissies.