27 juni vond bij ILT een overleg plaats met belangrijke spelers inzake luchtvaartveiligheid. Het State Safety Program is aan een update toe en de zowel de grote commerciële luchtvaart als de General Aviation, waaronder de KNVvL voor de luchtsporten, werden geconsulteerd.

Voor de GA zijn 42 mogelijk acties opgesteld die allen werden toegelicht door ILT. Uiteraard kunnen die niet allemaal worden uitgevoerd, daarom werd een prioritering sessie door alle aanwezig partijen verricht.

Dit leverde ter plekke de volgende top 5 op:

1. Met stip op één, voldoende luchtruim voor de GA. Met (te) weinig luchtruim wordt het wel erg druk in de lucht, met meer risico op infringements dan wel ongewenste naderingen.
2. RPAS / drones. Drones worden als bedreigend ervaren, met een veiligheidsrisico.
3. toegang tot vluchtinformatie, waarbij de vluchtinformatie duidelijk en goed leesbaar moet zijn.
4. Passende wetgeving, toegesneden op de GA.
5. Voldoende en inhoudelijke terugkoppeling voorvalmeldingen van Analyse Bureau Luchtvaart, ABL aan de sector.

Al met al een goede stap voorwaarts. ILT gaat de input van de grote luchtvaart en de GA verder uitwerken, inclusief haar eigen criteria, waarna op korte termijn een follow-up zal plaatsvinden. Uiteraard zal de KNVvL hierbij betrokken blijven.