ICAO

Het luchtruim in Nederland is vol. Houd je altijd aan de luchtruimregels zoals beschreven in de ICAO kaart. Niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van andere luchtgebruikers én onze sport an sich. Ken je de regels niet? Koop de ICAO kaart in de webshop van de KNVvL.


Soaren

Voor het soaren gelden specifieke regels per stek. Je hebt snel te maken met een lokale verordening. Op onze specifieke soar-pagina staat deze informatie. Raadpleeg ten alle tijde op locatie of deze informatie nog geldig is of dat er wijzigingen zijn.


Start- en landingsterreinen


Voor het start- en landingsterrein heeft de overheid regels vastgesteld in de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT). Schermvliegers dienen zich aan deze regels te houden voor een zo veilig mogelijke beoefening van het Schermvliegen en gebruik van het luchtruim. Voor nadere bijzonderheden, actuele regelgeving en details raadpleeg www.ais-netherlands.nl en IL&T Luchtvaart Sector

Andere veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de locatie waar je vliegt, kan je wel tot 4 verschillende veiligheidsreglementen te maken hebben. Houd hierom goed rekening met de onderstaande veiligheidsreglementen.

Veiligheidsaspecten uit het reglement van de KNVvL afdeling Schermvliegen
Veiligheidsaspecten vanuit de Nederlandse Overheid
Veiligheidsaspecten voor in Europa vanuit de EHPU
Veiligheidsaspecten voor in het buitenland