De afdeling Paragliding is een van de afdelingen van de KNVvL.

De leden bestaan uit natuurlijke personen en ledenverenigingen, die lid zijn van de KNVvL. Elk lid van de afdeling is dus lid van de KNVvL, maar niet elk KNVvL-lid is lid van de afdeling Paragliding.

Voor het lidmaatschap van de afdeling is geen brevet vereist.

Voor het deelnemen aan een theorie-examen, het aanvragen en het bezitten van een brevet 2 of hoger is het lidmaatschap van de afdeling verplicht.

Het hoogste orgaan van de afdeling Paragliding is de afdelingsvergadering. De deelnemers aan de afdelingsvergadering zijn de afgevaardigden namens de leden die zich door een ledenvereniging willen laten vertegenwoordigen en afgevaardigden namens de leden die dat niet willen (ongebonden leden).

Elke ledenvereniging bepaalt zelf op welke wijze haar afgevaardigden worden benoemd of gekozen.

Onder de leden van de afdeling Paragliding die zich niet laten vertegenwoordigen door een ledenvereniging wordt een verkiezing gehouden ter verkiezing van hun afgevaardigden.

Het aantal afgevaardigden (en daarmee het aantal stemrechten tijdens de afdelingsvergadering) namens een ledenvereniging wordt bepaald door het aantal leden van die verenging. Het aantal stemrechten per afgevaardigde namens de ongebonden leden wordt bepaald door het aantal op elk van hen uitgebrachte stemmen.

Het bestuur van de afdeling Paragliding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en kan daarin worden ondersteund door het bondsbureau in Woerden.