Auditcommissie

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Kwaliteit

Taken: het beoordelen van opleidingsinstanties en paraglidingverenigingen op basis van de erkenningsregels van de Afdeling Paragliding.

Belangencommissie Soaren email

Leden: Max Morrien, Henning Jansen Klomp, Menno Verbaas, Mark Schoonhoven en Eelco Hols

Examencommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Examens

Voorzitter: Mark Schoonhoven Leden: Marc van Nieuwpoort, Jeroen Cramer, Erik Voorbraak

Taken: het aankondigen van het theorie-examen paragliding; het organiseren van het theorie-examen paragliding; het toezien op het goede verloop van het examen; het vaststellen van de uitslag van het theorie-examen paragliding; het bekendmaken van de uitslag van het theorie-examen paragliding.

Kadercommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Opleidingen

Voorzitter: Sanne Both

Cursusstaf instructeurs opleiding: Chris Borra, Jeroen Buis en Paul Scheltens PvB-beoordelaars: Peter Rehorst, Jeroen Buis en Chris Borra

Taken: Het organiseren van Kaderinstructie en bijscholingsdagen. Het opstellen van het scholingsplan voor instructeurs. Het organiseren van de opleiding voor instructeurs. Het opstellen van nieuwe eisen voor hulpinstructeurs.

Lift email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder communicatie

Hoofdredacteur: Bastienne Wentzel

Redactie: Zie de colofon van Lift Taken: Om de drie maanden redigeren en produceren van afdelingsblad Lift (samen met Deltavliegen).


Technische commissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Techniek

Voorzitter: Saskia Moen

Leden: Sander de Lepper, Rob Verheij en Gerard Visser

Taken: Inventariseren en zonodig zelf opstellen van normen voor de paraglidinguitrusting zoals helmen, lieren, afkoppelsystemen, schermen, harnassen, reddingssystemen en in de toekomst ook andere materialen. Aan de hand hiervan gemotiveerd advies geven over de vraag welke normen voldoende veiligheid waarborgen. Technische ontwikkelingen in de paraglidingsport volgen via literatuur, vakbeurzen, etc. Minimaal eenmaal per jaar aan leden van de afdeling de mogelijkheid bieden om lieren te laten keuren.


Toetsingscommissie
email

Verantwoordelijkheid: Secretaris

Leden: Leontien Kragten en Arjan Pool

Taken: Het vaststellen van de exameneisen voor de instructeursexamens, op voorstel van de kadercommissie. Het toezien op een goed verloop van de instructeursexamens en het behandelen van eventuele klachten.

Veiligheidscommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Veiligheid

Voorzitter commissie: Saskia Moen

Leden: Winand Sietzen, Pascal Daams, Patrick de Bruijn, Hans van 't Schip

Speciale samenwerking met: John Fuijkkink (Paramotor)

Taken: Verzamelen en archiveren van voorvalmeldingen en natrekken van signalen over niet-gedane meldingen via betrokkenen of derden. Reconstrueren en analyseren van ongevallen op verzoek van het afdelingsbestuur. Publiceren in Lift, zowel opsomming van alle meldingen, anoniem maar op datum, en wellicht incidentele, leerzame situaties er uit lichten of in afzonderlijke artikelen beschrijven. Kader(bij)scholing op gebied van veiligheid verzorgen. Voorstellen doen om reglementen voor zover nodig i.v.m. veiligheid aan te passen of te ontwikkelen.

Verzekeringscommissie email

Verantwoordelijkheid: Penningmeester

Taken: Het verzamelen van informatie over de verzekeringen van de leden van de vereniging paragliding in hun hoedanigheid als paraglider en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten. Het opstellen van voorstellen tot het verbeteren van de verzekeringen van de leden van de vereniging paragliding in hun hoedanigheid als paraglider en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten.

Wedstrijdcommissie email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Wedstrijden

Voorzitter: Benjamin van Dijk

Leden: Matthijs Derks, Iwan van Staveren, Rick van der Sloot, Huub Coumans (Precisie)

Taken: Wedstrijdreglementen opstellen en bijhouden aan de hand van de FAI-regels. Organisatie Nederlandse kampioenschappen Vlakland, Berg en Precisie. Beheer precisieschijf van de afdeling.