Iedereen is geoorloofd een nieuw lierveld aan te vragen. Dit is echter niet zomaar gedaan. Het stappenplan hiervoor is als volgt:

  1. Controleer of het toegestaan is
  2. Vraag lokale toestemming
  3. Vermeld het lierterrein bij de KNVvL

Stappenplan om een lierveld aan te vragen

Controleer of het toegestaan is

Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0026570/2020-07-11

Hoofdstuk 3, paragraaf 2 van de RVGLT (artikel 20, 21 en 22). Voor zweeftoestellen (en schermzweeftoestellen) geldt verder, dat hoofdstuk 3, paragraaf 8 en 8a specifieke inrichtingseisen geeft (artikel 30a en 30b RVGLT)

Vraag lokale toestemming

Dit houd in: toestemming landeigenaar en verklaring geen bezwaar burgemeester. Dat laatste kan opgevraagd worden via de betreffende gemeente.

Vermeld het lierterrein bij de KNVvL

Meld het veld aan voor publicatie in het AIP, door te mailen naar [email protected]. Stuur hierbij de volgende gegevens:

  • Contactgegevens inclusief een telefoonnummer die bereikbaar is tijdens de vliegactiviteiten.
  • Geografische co√∂rdinaten van het veld.
  • Maximum lierhoogte (is ondergrens van de TMA aldaar).
  • Tijdstippen en dagen waarop gevlogen gaat worden (bijvoorbeeld dagelijks of weekenden/feestdagen met tijdstip of tijdens daglichtperiode etc).

Er wordt tot de formele publicatie in het AIP een Notam door AIS gemaakt.