De KNVvL is een vereniging met als leden natuurlijke personen en ledenverenigingen, die beide worden ingedeeld in afdelingen. Ledenverenigingen vormen een bundeling van een deel van de leden van de KNVvL die zijn ingedeeld in een afdeling.

Het hoogste orgaan binnen de KNVvL is de ledenvergadering. De deelnemers aan de ledenvergadering bestaan uit afgevaardigden namens de afdelingen. Het aantal afgevaardigden is gebaseerd op het aantal leden van een afdeling en de financiƫle bijdrage van een afdeling aan de KNVvL.

Het hoofdbestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarin ondersteund door het bondsbureau in Woerden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.knvvl.nl/organisatie/